In 2018 een bijdrage mogen leveren aan het live brengen van het Topicus software platform Fundation bij APG in Amsterdam ten behoeve van individuele kapitaaladministratie.

Mijn focus in dit project heeft gelegen in opstellen van de projectplanning is samenspraak met alle betrokkenen, het bewaken van de voortgang en versnellen van bottlenecks.